188bet đăng ký - (Việt Nam) trang web chính thức

INTRODUCTION

Chúng tôi là ai?

188bet đăng ký là doanh nghiệp được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu trong thời đại đổi mới. Chúng tôi hân hạnh cung cấp các sản phẩm xây dựng, thiết bị công nghiệp, thiết bị trong phòng cháy chữa cháy và dịch vụ bảo trì bảo dưỡng với chất lượng sản phẩm và dich vụ luôn được đặt lên hàng đầu.

Underconstruction


History

Underconstructi188bet đăng kýon

  • 2016 – Moves its headquarters to a new building
  • 2014 – Porto creates its new brand
  • 2006 – Porto opens it doors in London
  • 2003 – Inauguration of the new office
  • 2001 – Porto goes into business

Mission

Underconstruction

Vision

Underconstruction

Leadership

188bet đăng ký
BRIAN DOAN - FOUNDER
Underconstruction 188bet đăng ký
188bet đăng ký
DOAN NGOC QUANG - PRESIDENT
Underconstruction,188bet đăng ký

Partners

188bet đăng ký